Gemiadamları Online Başvuru

            COVID-19 tedbirlerinden dolayı, Liman Başkanlıklarında kalabalık olmasının önüne geçmek amacıyla, Bakanlığımızca gemiadamı işlemlerinin online olarak https://gemiadamlari.uab.gov.tr/ sitesi üzerinden yapılması gerektiği talimatı verilmiştir. Bu nedenle ilk başvuru ve terfi durumları dışındaki tüm gemiadamı işlemleri için Liman Başkanlıklarına gitmek yerine, gemiadamlarının başvurularını online sistem üzerinden kendilerinin yapması gerekmektedir. Online başvuru ile ilgili gerekli bilgiler başvuru kılavuzunda detaylı şekilde anlatılmıştır. İlk defa gemiadamı olacak veya yeterlik terfisi yapacak olanlar hariç, söz konusu talimat gereğince hiçbir gemiadamının başvuru için başkanlığımıza gelmemesi gerektiği önemle arz olunur.